top of page
BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Porto Groom AS 928 039 870  - Stasjonsveien 19 - 1580 - Rygge


VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og telefonnummer hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester (Hundefrisør). All informasjon brukes til å optimalisere behandling for dyret og kommunikasjonen med eier. E post brukes også til markedsføring. Her er en detaljert oversikt:

Telefonnummer og e-post:

Brukes til å holde dyreeieren oppdatert ved tjenester og Brukes for å kunne komme raskt i kontakt med dyreeier ved akutte behov.

Brukes til å bekrefte bestilling.

Brukes til markedsføring (for eksempel nyhetsbrev)


HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Porto Groom AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Benytter vi databehandlingstjenestene til

Google
Facebook
Vi er i god tro at alle disse databehandlingstjenestene følger GDPR lovgivningen.


SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.


INNSYN OG RETTING

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Porto Groom AS. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.


OPPBEVARING OG SLETTING

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Porto Groom AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke lenger ønsker å motta epost/SMS fra oss, send mail til portogroom@hotmail.com


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Porto Groom AS benytter følgende informasjonskapsler:

Google Analytics – brukes til å spore trafikk fra internett
Facebook Pixel – brukes til annonsering og å spore trafikk fra internett blant annet remarketing
Google Ads – brukes til annonsering blant annet remarketing. 
bottom of page